14136769802+

آموزش NapsternetV برای اپل

ابتدا اپلیکیشن NapsternetV را از AppStore دانلود کنید

لینک : https://apps.apple.com/app/id1629465476

و بعد کد دریافت شده را کپی کنید و import v2ray uri from clipboard را بزنید
روی پروفایل ایمپورت شده کلیک کنید تا فعال شود

به home برگردید و دکمه کانکت را بزنید